Stenging av et område ved Fruholmen i Vest-Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Fruholmen i Vest-Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Fruholmen i Vest-Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 04,5 minutter Øst 23 grader 51,5 minutter
  2. Nord 71 grader 06,5 minutter Øst 23 grader 51,5 minutter
  3. Nord 71 grader 06,5 minutter Øst 23 grader 56,0 minutter
  4. Nord 71 grader 04,5 minutter Øst 23 grader 56,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 26.08.2020