Stenging av et område sørøst for Edgeøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område sørøst for Edgeøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område sørøst for Edgeøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.       Nord 77 grader 08,0 minutter. Øst 026 grader 46,0 minutter.

2.       Nord 77 grader 25,0 minutter. Øst 026 grader 46,0 minutter.

3.       Nord 77 grader 25,0 minutter. Øst 028 grader 24,0 minutter.

4.       Nord 77 grader 08,0 minutter. Øst 028 grader 24,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk:

“The Directorate of Fisheries has decided to close an area southeast of Edgeøya, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl southeast of Edgeøya, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 77° 08,0’      E 026 ° 46,0’
  2. N 77° 25,0’      E 026 ° 46,0’
  3. N 77° 25,0’      E 028 ° 24,0’
  4. N 77° 08,0’      E 028 ° 24,0’

then to position no.1.

The decision is given force as of 24 October 2018.

Se grunnlagsdokumenter for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 24.10.2018