Stenging av et område på Varangerfjorden i Øst-Finnmark for fisket etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Varangerfjorden i Øst-Finnmark for fisket etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Varangerfjorden i Øst-Finnmark innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 5,0 minutter Øst 28 grader 52,0 minutter
  2. Nord 70 grader 6,5 minutter Øst 28 grader 52,0 minutter
  3. Nord 70 grader 5,5 minutter Øst 29 grader 2,0 minutter
  4. Nord 70 grader 3,5 minutter Øst 29 grader 2,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

Henvendelser: Hanne Østgård 468 05 205

Oppdatert: 26.08.2020