Stenging av et område på Varangerfjorden i Finnmark for fiske med fløytline

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Varangerfjorden i Finnmark for fiske med fløytline.

Etter dette er det forbudt å fiske med fløytline i et område på Varangerfjorden i  Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 69 grader 58,0 minutter           Øst 30 grader 10,5 minutter

2.         Nord 70 grader 04,2 minutter           Øst 30 grader 10,3 minutter

3.         Nord 70 grader 10,0 minutter           Øst 30 grader 34,6 minutter

4.         Nord 69 grader 58,0 minutter           Øst 30 grader 50,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 16.01.2023