Stenging av et område på Tanasnaget i Øst-Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Tanasnaget i Øst-Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Tanasnaget i Øst- Finnmark innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 57,0 minutter Øst 28 grader 59,9 minutter
  2. Nord 70 grader 57,6 minutter Øst 28 grader 59,9 minutter
  3. Nord 70 grader 58,3 minutter Øst 29 grader 03,0 minutter
  4. Nord 70 grader 57,0 minutter Øst 29 grader 04,0 minutter

Herfra tilbake til posisjon 1.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Oppdatert: 26.08.2020