Stenging av et område på Runningen i Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Runningen i Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Runningen i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 70 grader 35,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.

2.         Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.

3.         Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 021 grader 38,0 minutter.

4.         Nord 70 grader 35,0 minutter. Øst 021 grader 38,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Oppdatert: 06.06.2019