Stenging av et område på Lafjorden og Magerøysundet ved Magerøya for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Lafjorden og Magerøysundet ved Magerøya for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Lafjorden og Magerøysundet ved Magerøya avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 70 grader 58,8 minutter. Øst 25 grader 20,1 minutter.
2. Nord 70 grader 59,6 minutter. Øst 25 grader 23,5 minutter.

herfra videre avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

3. Nord 70 grader 56,5 minutter. Øst 25 grader 41,3 minutter.
4. Nord 70 grader 54,6 minutter. Øst 25 grader 41,1minutter.

Hele området mellom overnevnte linjer er stengt.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 15.08.2022