Stenging av et område på Korsnesgrunnen ved Karlsøya i Troms for fiske etter sei med not.

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Korsnesgrunnen ved Karlsøya i Troms for fiske etter sei med not. Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Korsnesgrunnen ved Karlsøya i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 59,8 minutter. Øst 19 grader 57,0 minutter.
2. Nord 69 grader 59,3 minutter. Øst 19 grader 57,0 minutter.
3. Nord 69 grader 59,8 minutter. Øst 20 grader 00,0 minutter.
4. Nord 70 grader 00,5 minutter. Øst 19 grader 58,5 minutter.
herfra videre langs land til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 26.08.2020