Stenging av et område langs kanten av 81. breddegrad, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område langs kanten av 81. breddegrad, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område langs kanten av 81. breddegrad, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 81 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 15,0 minutter.
2.         Nord 81 grader 13,7 minutter. Øst 018 grader 01,1 minutter.
3.         Nord 81 grader 34,7 minutter. Øst 030 grader 45,0 minutter.
4.         Nord 81 grader 20,0 minutter. Øst 031 grader 39,3 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

Oppdatert: 06.02.2023