Stenging av et område i Andfjorden i Troms for fiske etter sei med not.

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område i Andfjorden i Troms for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område i Andfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 04,5 minutter, Øst 16 grader 47,8 minutter, til
  2. Nord 69 grader 04,5 minutter, Øst 16 grader 40,0 minutter, til
  3. Nord 69 grader 13,4 minutter, Øst 16 grader 40,0 minutter, til
  4. Nord 69 grader 13,4 minutter, Øst 16 grader 52,5 minutter,

og herfra videre langs land til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 26.08.2020