J-108-2021: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-80-2021

Erstattet av: J-188-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.06.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. juni 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  Gjeldende vedlegg 9 «Krav til rømningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk» erstattes av vedlagte monteringsbeskrivelse

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  JBN/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-108.jml.pdf

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf

  Nedskalert snurrevadpose.pdf

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf

  Vedlegg 9:

   Vedlegg 9-Krav til rømmningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk