Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-81-2023: (Utgått) Forskrift om midlertidig stenging av et område i fisket etter tobis i Nordsjøen

Gyldig fra: 23.05.2023

Gyldig til: 27.05.2023

Forskrift om midlertidig stenging av et område i fisket etter tobis i Nordsjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. mai 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav f.

  § 1 Forbud mot fiske etter tobis

  I perioden fra og med 23. mai 2023 klokken 16:00 UTC til 27. mai 2023 klokken 15:59 UTC er det forbudt å fiske etter tobis i et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   

  1. Nord 57 grader 17,0 minutter  Øst 005 grader 44,0 minutter
  2. Nord 57 grader 12,0 minutter  Øst 005 grader 40,0 minutter
  3. Nord 57 grader 04,0 minutter  Øst 005 grader 59,0 minutter
  4. Nord 57 grader 10,0 minutter  Øst 006 grader 03,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61 og § 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 27. mai 2023.

  -----------------------

  EW