Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-80-2023: (Utgått) Forskrift om midlertidig stenging av et område i fisket etter tobis i Nordsjøen

Erstatter: J-69-2023

Erstattet av: J-86-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.05.2023

Gyldig til: 29.05.2023

Forskrift om midlertidig stenging av et område i fisket etter tobis i Nordsjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. mai 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav f.

   

   

   

  § 1 Forbud mot fiske etter tobis

   

  I perioden fra og med 22. mai 2023 klokken 16:00 UTC til 29. mai 2023 klokken 15:59 UTC er det forbudt å fiske etter tobis i et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   

  1. Nord 57 grader 16,0 minutter  Øst 005 grader 12,0 minutter
  2. Nord 57 grader 16,0 minutter  Øst 005 grader 18,0 minutter
  3. Nord 57 grader 20,0 minutter  Øst 005 grader 18,0 minutter
  4. Nord 57 grader 20,0 minutter  Øst 005 grader 35,0 minutter
  5. Nord 57 grader 04,0 minutter  Øst 005 grader 35,0 minutter
  6. Nord 57 grader 04,0 minutter  Øst 005 grader 12,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

   

   

   

  § 2 Straff

   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61 og § 64. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

   

   

   

  § 3 Ikrafttredelse

   

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 29. mai 2023.

  --------------------

  EW