J-45-2021: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-37-2021

Erstattet av: J-60-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.02.2021

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. februar 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 11 oppheves.

  Gjeldende §§ 12 og 13 blir nye §§ 11 og 12.

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

   

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.  
  2.  Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3.  Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4.  Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.
    herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 02,8 minutter.
  2.  Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 03,9 minutter.
  3.  Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  4.  Nord 65 grader 15,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  5.  Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 03,7 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1. 

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Balsfjorden i Troms og Finnmark sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 018 grader 59,8 minutter.
  2. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 019 grader 03,8 minutter.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Tvibergfeltet i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 44,7 minutter. Øst 011 grader 05,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,1 minutter. Øst 011 grader 05,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 46,3 minutter. Øst 011 grader 09,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 46,3 minutter. Øst 011 grader 10,6 minutter.
  5. Nord 64 grader 45,0 minutter. Øst 011 grader 07,0 minutter.       
   herfra videre til posisjon 1.

   § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Rossøystraumen i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 09,3 minutter.
  2. Nord 64 grader 47,4 minutter. Øst 011 grader 08,8 minutter.
  3. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 47,5 minutter. Øst 011 grader 12,3 minutter.       
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Eidsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 39,3 minutter. Øst 014 grader 49,8 minutter.
  2. Nord 68 grader 39,7 minutter. Øst 014 grader 48,6 minutter.
  3. Nord 68 grader 40,8 minutter. Øst 014 grader 54,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 40,2 minutter. Øst 014 grader 55,6 minutter.                
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ranafjorden i Nordland avgrenset mellom rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 66°14,7’ E 013°44,9’ (Høyneset)
  2. N 66°15,4’ E 013°44,0’ (Straumsnes)

  og

  1. N 66°16,2’ E 013°53,8’ (Bustnes)
  2. N 66°13,7’ E 013°51,4’ (Forneset)

  § 9

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark sør for en linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 018 grader 16,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 13,5 minutter
  3. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 17,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.

  § 10 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,2 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 42,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 11

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vågsfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 50,0 minutter. Øst 016 grader 48,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 55,0 minutter. Øst 016 grader 44,7 minutter.
  3. Nord 68 grader 55,0 minutter. Øst 016 grader 50,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 51,5 minutter. Øst 016 grader 55,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 12

  Forskriften trer i kraft straks.

  --------

  HJ/EW