J-30-2022: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022

Tilbake til gjeldende J-melding