Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-244-2021: (Utgått) Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2022

Erstatter: J-236-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Gyldig til: 31.12.2022

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 16, 18, 22 og 36 og forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel pånorskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000 nr. 1701

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive jakt på sel langs norskekysten.

  § 2 Steinkobbe

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

  Fylke

  Område

  Kvote

  Viken fylke

  Østfold

  16

  Vestfold og Telemark fylke

  Vestfold

  15

  Telemark

  10

  Rogaland fylke

  Rogaland

  14

  Vestland fylke

  Sogn og Fjordane

  22

  Møre og Romsdal fylke

  Møre og Romsdal

  16

  Trøndelag fylke

  Sør-Trøndelag

  20

  Nordland fylke

  Nordland

  55

  Troms og Finnmark fylke

  Troms

  40

  Finnmark

  60

  Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke.

  Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Vestland fylke.

  § 3 Havert

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

  Fylke

  Område

  Kvoteforslag 2021

  Agder, Rogaland og Vestland fylke

  Lista til Stad

  60

  Troms og Finnmark fylke

  Troms

  25

  Finnmark

  115

  § 4 Ringsel

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke.

  § 5 Grønlandssel

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.

  HY/EW

  Vedlegg

  Høringsnotat om jakt på kystsel i 2022