J-215-2021: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-209-2021

Erstattet av: J-253-2021, J-271-2021, J-2-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  Vedlegg: Gjeldende vedlegg 11 erstattes av revidert vedlegg 11 vedlagt forskriften her.

  II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  KJO/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-215.jml.pdf (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf (pdf, 193.4 kB)

  Nedskalert snurrevadpose.pdf (pdf, 728.8 kB)

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf (pdf, 255.5 kB)

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf (pdf, 81.0 kB)

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf (pdf, 30.4 kB)

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf (pdf, 425.1 kB)

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 8:

  Vedlegg-8-krav til rømmingshull-revidert.pdf (pdf, 825.5 kB)

  Vedlegg 9:

   Vedlegg 9-Krav til rømmningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk (pdf, 594.1 kB)

  Vedlegg 10:

  Monteringsbeskrivelse-kongekrabbe.pdf (pdf, 419.5 kB)

  Vedlegg 11:

  Monteringsbeskrivelse-sjokreps-revidert.pdf (pdf, 562.8 kB)