J-170-2021: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-164-2021

Erstattet av: J-187-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.09.2021

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 8 oppheves.

  Gjeldende §§ 9-11 blir nye §§ 8-10.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Balsfjorden i Troms og Finnmark sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 018 grader 59,8 minutter.
  2. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 019 grader 03,8 minutter.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Rossøystraumen i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 09,3 minutter.
  2. Nord 64 grader 47,4 minutter. Øst 011 grader 08,8 minutter.
  3. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 47,5 minutter. Øst 011 grader 12,3 minutter.       
   herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ranafjorden i Nordland avgrenset mellom rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 66°14,7’ E 013°44,9’ (Høyneset)
  2. N 66°15,4’ E 013°44,0’ (Straumsnes)

  og

  1. N 66°16,2’ E 013°53,8’ (Bustnes)
  2. N 66°13,7’ E 013°51,4’ (Forneset)

   

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Vefsn i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 55,4 minutter. Øst 012 grader 36,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 58,3 minutter. Øst 012 grader 44,3 minutter.
  3. Nord 65 grader 57,4 minutter. Øst 012 grader 48,0 minutter.
  4. Nord 65 grader 54,3 minutter. Øst 012 grader 39,1 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Gåsværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 24,0 minutter.
  2. Nord 66 grader 51,8 minutter. Øst 013 grader 24,0 minutter.
  3. Nord 66 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 30,5 minutter.
  4. Nord 66 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 30,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 29,6 minutter. Øst 020 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 33,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 29,6 minutter. Øst 020 grader 23,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 9 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Grunnspildra og Skorpesundet i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 51,6 minutter. Øst 021 grader 48,6 minutter.
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
  5.  Nord 69 grader 51,6 minutter. Øst 021 grader 51,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 10                

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  HJ/EW