J-149-2022: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-143-2022

Erstattet av: J-151-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.08.2022

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. august 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50, bokstav a.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  §§ 4, 6 og 7 oppheves.

  Gjeldende § 5 blir ny § 4.

  Gjeldende §§ 8-11 blir nye §§ 5-8.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.

  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.

  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.

  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.

  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.

  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.

  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Haukøya og Runningen på Kvænangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 20,0 minutter.

  2.  Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 12,5 minutter.

  3.  Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.

  4.  Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 4                    

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Astafjorden og Grovfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 42,4 minutter. Øst 016 grader 54,2 minutter.

  2. Nord 68 grader 43,4 minutter. Øst 016 grader 53,6 minutter.

  3. Nord 68 grader 45,7 minutter. Øst 017 grader 13,4 minutter.

  4. Nord 68 grader 44,4 minutter. Øst 017 grader 14,8 minutter.

  5. Nord 68 grader 41,8 minutter. Øst 017 grader 05,5 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vågsfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 50,3 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.

  2.  Nord 68 grader 55,6 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.

  3.  Nord 68 grader 55,6 minutter. Øst 016 grader 51,0 minutter.

  4.  Nord 68 grader 50,3 minutter. Øst 016 grader 51,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Laksefjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 026 grader 55,0 minutter.

  2.  Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 48,0 minutter.

  3.  Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 58,0 minutter.

  4.  Nord 70 grader 51,0 minutter. Øst 027 grader 05,0 minutter.

  5.  Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 027 grader 02,2 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Tjøttafeltet i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 65 grader 48,6 minutter. Øst 012 grader 27,2 minutter.

  2.  Nord 65 grader 52,0 minutter. Øst 012 grader 32,8 minutter.

  3.  Nord 65 grader 51,6 minutter. Øst 012 grader 34,5 minutter.

  4.  Nord 65 grader 48,2 minutter. Øst 012 grader 28,4 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

  § 8                    

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»