J-98-2005: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-82-2005

Erstattet av: J-116-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.05.2005

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 19. mai 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endringer:

  § 2 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område nord i Barentshavet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74  grader 09,8   minutter.  Øst 32  grader 30  minutter.
  2. Nord 73  grader 58     minutter.  Øst 32  grader 30  minutter.
  3. Nord 73  grader 58     minutter.  Øst 30  grader 41  minutter.
  4. Nord 74  grader 26,6  minutter.  Øst 28  grader 30  minutter.
  herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  § 3 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område sør i Barentshavet i Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71  grader 30   minutter.  Øst 30  grader  00  minutter.
  2. Nord 72  grader 30   minutter.  Øst 30  grader 00  minutter.
  3. Nord 72  grader 30   minutter.  Øst 32  grader 00  minutter.
  4. Nord 71  grader 30   minutter.  Øst 32  grader 00  minutter.
  herfra til posisjon 1.

  Nåværende § 3 blir ny § 4.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord 69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord 69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord 69 grader 48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område nord i Barentshavet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74  grader 09,8    minutter.  Øst 32  grader 30  minutter.
  2. Nord 73  grader 58       minutter.  Øst 32  grader 30  minutter.
  3. Nord 73  grader 58       minutter.  Øst 30  grader 41  minutter.
  4. Nord 74  grader 26,6    minutter.  Øst 28  grader 30  minutter.
  herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område sør i Barentshavet i Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71  grader 30    minutter.  Øst 30  grader  00  minutter.
  2. Nord 72  grader 30    minutter.  Øst 30  grader 00  minutter.
  3. Nord 72  grader 30    minutter.  Øst 32  grader 00  minutter.
  4. Nord 71  grader 30    minutter.  Øst 32  grader 00  minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW