J-97-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Erstatter: J-128-2009

Erstattet av: J-105-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.06.2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 31. mai 2011 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 2003 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline – stenging av områder på kysten av Finnmark, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i et område i Østhavet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 52,6 minutter, øst 28 grader 50,0 minutter,
  2. Nord 71 grader 01,4 minutter, øst 29 grader 02,6 minutter,
  3. Nord 71 grader 01,5 minutter, øst 29 grader 33,5 minutter,
  videre langs 12-mila til posisjon
  4. Nord 70 grader 41,9 minutter, øst 31 grader02,0 minutter,
  5. Nord 70 grader 28,2 minutter, øst 30 grader 43,5 minutter.

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i et område i Varangerfjorden, vest forrette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 12,4 minutter, øst 30 grader29,0 minutter,
  2. Nord 69 grader 59,0 minutter, øst 31 grader 06,0 minutter, og
  videre langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

  Fiskeridirektøren har den 12. september 2003 i medhold av § 3 i Fiskerdepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i et område i Østhavet,avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 52,6 minutter, øst 28 grader 50,0 minutter,
  2. Nord 71 grader 01,4 minutter, øst 29 grader 02,6 minutter,
  3. Nord 71 grader 01,5 minutter, øst 29 grader 33,5 minutter,
  videre langs 12-mila til posisjon
  4. Nord 70 grader 41,9 minutter, øst 31 grader02,0 minutter,
  5. Nord 70 grader 28,2 minutter, øst 30 grader 43,5 minutter.

  § 2

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i et område i Varangerfjorden, vest forrette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 12,4 minutter, øst 30 grader29,0 minutter,
  2. Nord 69 grader 59,0 minutter, øst 31 grader 06,0 minutter, og
  videre langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW