J-94-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-86-2015

Erstattet av: J-105-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.05.2015

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 7. mai 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 3 (ny) skal lyde:

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 46,2 minutter. Øst 011 grader 16,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 17,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 44,8 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,6 minutter. Øst 011 grader 10,6 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 4 (ny) skal lyde:

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Tviberg i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 46,5 minutter. Øst 011 grader 10,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 46,0 minutter. Øst 011 grader 11,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 44,8 minutter. Øst 011 grader 06,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 05,5 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 5 (ny) skal lyde:

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Morvika i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 58,5 minutter. Øst 011 grader 34,5 minutter.
  2. Nord 64 grader 57,8 minutter. Øst 011 grader 35,7 minutter.
  3. Nord 64 grader 57,2 minutter. Øst 011 grader 31,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 58,0 minutter. Øst 011 grader 30,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1

  Gjeldende § 3 blir ny § 6

  II

  Forskriften trer i kraft straks.
  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Spildra i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 021 grader 36,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,6 minutter. Øst 021 grader 41,1 minutter.
  3. Nord 70 grader 01,2 minutter. Øst 021 grader 49,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,2 minutter. Øst 021 grader 46,5 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 46,2 minutter. Øst 011 grader 16,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 17,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 44,8 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,6 minutter. Øst 011 grader 10,6 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Tviberg i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 46,5 minutter. Øst 011 grader 10,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 46,0 minutter. Øst 011 grader 11,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 44,8 minutter. Øst 011 grader 06,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 05,5 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Morvika i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 58,5 minutter. Øst 011 grader 34,5 minutter.
  2. Nord 64 grader 57,8 minutter. Øst 011 grader 35,7 minutter.
  3. Nord 64 grader 57,2 minutter. Øst 011 grader 31,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 58,0 minutter. Øst 011 grader 30,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  MKB/EW