J-94-2013: Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt