J-92-2018: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-80-2018

Erstattet av: J-99-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.05.2018

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 24. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   I

   I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

   § 5 (ny) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Balsfjorden i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 018 grader 59,7 minutter.
  2. Nord 69 grader 25,5 minutter. Øst 019 grader 03,5 minutter.

   § 6 (ny) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Eidsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 34,0 minutter. Øst 014 grader 31,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 36,0 minutter. Øst 014 grader 38,8 minutter.
  3. Nord 68 grader 38,0 minutter. Øst 014 grader 42,5 minutter.
  4. Nord 68 grader 38,0 minutter. Øst 014 grader 44,5 minutter.
  5. Nord 68 grader 35,6 minutter. Øst 014 grader 41,0 minutter.
  6. Nord 68 grader 33,5 minutter. Øst 014 grader 33,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   Gjeldende § 5 blir ny § 7.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 40,0 minutter. Øst 026 grader 39,0 minutter.
  2. Nord 71 grader 00,0 minutter. Øst 026 grader 53,0 minutter.
  3. Nord 71 grader 00,0 minutter. Øst 026 grader 59,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 40,0 minutter. Øst 027 grader 04,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,5 minutter. Øst 020 grader 23,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 020 grader 17,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 020 grader 35,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 52,5 minutter. Øst 020 grader 32,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

    § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Reinfjorden i Troms avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 05,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 4

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 07,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 40,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 5

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Balsfjorden i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 018 grader 59,7 minutter.
  2. Nord 69 grader 25,5 minutter. Øst 019 grader 03,5 minutter.

  § 6

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Eidsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 34,0 minutter. Øst 014 grader 31,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 36,0 minutter. Øst 014 grader 38,8 minutter.
  3. Nord 68 grader 38,0 minutter. Øst 014 grader 42,5 minutter.
  4. Nord 68 grader 38,0 minutter. Øst 014 grader 44,5 minutter.
  5. Nord 68 grader 35,6 minutter. Øst 014 grader 41,0 minutter.
  6. Nord 68 grader 33,5 minutter. Øst 014 grader 33,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Forskriften trer i kraft straks.

   HJ/EW