J-92-2022: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-89-2022

Erstattet av: J-95-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.05.2022

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. mai 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50, bokstav a.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  § 13 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 24,5 minutter. Øst 018 grader 24,8 minutter.
  2. Nord 69 grader 28,5 minutter. Øst 018 grader 22,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 28,5 minutter. Øst 018 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 24,6 minutter. Øst 018 grader 27,4 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 14 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vågsfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 50,3 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 55,6 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.
  3. Nord 68 grader 55,6 minutter. Øst 016 grader 51,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 50,3 minutter. Øst 016 grader 51,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 13 blir ny § 15.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Rossøystraumen i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 09,3 minutter.
  2. Nord 64 grader 47,4 minutter. Øst 011 grader 08,8 minutter.
  3. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 47,5 minutter. Øst 011 grader 12,3 minutter.       
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ranafjorden i Nordland avgrenset mellom rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 66°14,7’ E 013°44,9’ (Høyneset)
  2. N 66°15,4’ E 013°44,0’ (Straumsnes)

  og

  1. N 66°16,2’ E 013°53,8’ (Bustnes)
  2. N 66°13,7’ E 013°51,4’ (Forneset)

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Vefsn i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 55,4 minutter. Øst 012 grader 36,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 58,3 minutter. Øst 012 grader 44,3 minutter.
  3. Nord 65 grader 57,4 minutter. Øst 012 grader 48,0 minutter.
  4. Nord 65 grader 54,3 minutter. Øst 012 grader 39,1 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Haukøya og Runningen på Kvænangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 12,5 minutter.
  3. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 018 grader 39,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 43,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Djupspildra i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,00 minutter. Øst 021 grader 38,00 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,50 minutter. Øst 021 grader 40,00 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,80 minutter. Øst 021 grader 45,30 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,60 minutter. Øst 021 grader 47,60 minutter.
  5. Nord 70 grader 00,30 minutter. Øst 021 grader 46,30 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 9

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Lavangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 48,80 minutter. Øst 017 grader 29,90 minutter.
  2. Nord 68 grader 49,50 minutter. Øst 017 grader 30,80 minutter.
  3. Nord 68 grader 47,70 minutter. Øst 017 grader 39,10 minutter.
  4. Nord 68 grader 46,90 minutter. Øst 017 grader 38,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 10

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Skorpesundet i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 51,4 minutter. Øst 021 grader 48,4 minutter.
  2. Nord 69 grader 56,5 minutter. Øst 021 grader 29,5 minutter.
  3. Nord 69 grader 56,0 minutter. Øst 021 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 51,4 minutter. Øst 021 grader 51,4 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 11

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Astafjorden og Grovfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 42,4 minutter. Øst 016 grader 54,2 minutter.
  2. Nord 68 grader 43,4 minutter. Øst 016 grader 53,6 minutter.
  3. Nord 68 grader 45,7 minutter. Øst 017 grader 13,4 minutter.
  4. Nord 68 grader 44,4 minutter. Øst 017 grader 14,8 minutter.
  5. Nord 68 grader 41,8 minutter. Øst 017 grader 05,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 12 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 43,3 minutter. Øst 018 grader 15,2 minutter.
  2. Nord 69 grader 46,8 minutter. Øst 018 grader 13,1 minutter.
  3. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 17,4 minutter.
  4. Nord 69 grader 43,5 minutter. Øst 018 grader 19,2 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 13 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 24,5 minutter. Øst 018 grader 24,8 minutter.
  2. Nord 69 grader 28,5 minutter. Øst 018 grader 22,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 28,5 minutter. Øst 018 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 24,6 minutter. Øst 018 grader 27,4 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 14 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vågsfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 50,3 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 55,6 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.
  3. Nord 68 grader 55,6 minutter. Øst 016 grader 51,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 50,3 minutter. Øst 016 grader 51,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 15                 

  Forskriften trer i kraft straks.

  ------------------

  HJ/EW