J-88-2020: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-85-2020

Erstattet av: J-92-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.06.2020

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. juni 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   I

   I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

   § 12 (ny) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 54,6 minutter. Øst 012 grader 37,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 56,5 minutter. Øst 012 grader 40,1 minutter.
  3. Nord 65 grader 58,6 minutter. Øst 012 grader 47,7 minutter.
  4. Nord 65 grader 58,1 minutter. Øst 012 grader 48,5 minutter.     
  5. Nord 65 grader 54,6 minutter. Øst 012 grader 38,9 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 12 blir ny § 13.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

   Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse     av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 02,8 minutter.
  2. Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 03,9 minutter.
  3. Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  4. Nord 65 grader 15,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  5. Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 03,7 minutter.
   herfra videre til posisjon 1. 

  § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sørfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 58,7 minutter.
  2. Nord 67 grader 00,8 minutter. Øst 014 grader 00,1 minutter.
  3. Nord 67 grader 01,0 minutter. Øst 014 grader 01,4 minutter.
  4. Nord 66 grader 59,8 minutter. Øst 014 grader 02,0 minutter.
  5. Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 59,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 5

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Balsfjorden i Troms og Finnmark sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 018 grader 59,8 minutter.
  2.  Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 019 grader 03,8 minutter.

  § 6

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Torgfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 22,3 minutter. Øst 012 grader 03,5 minutter.
  2. Nord 65 grader 24,0 minutter. Øst 012 grader 07,5 minutter.
  3. Nord 65 grader 24,0 minutter. Øst 012 grader 09,0 minutter.
  4. Nord 65 grader 22,8 minutter. Øst 012 grader 07,2 minutter.
  5. Nord 65 grader 21,8 minutter. Øst 012 grader 05,0 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

   § 7

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 44,9 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,4 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 45,8 minutter. Øst 011 grader 14,7 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,8 minutter. Øst 011 grader 16,7 minutter.
  5. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 16,7 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

   § 8

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Tvibergfeltet i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 44,7 minutter. Øst 011 grader 05,0 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,1 minutter. Øst 011 grader 05,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 46,3 minutter. Øst 011 grader 09,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 46,3 minutter. Øst 011 grader 10,6 minutter.
  5. Nord 64 grader 45,0 minutter. Øst 011 grader 07,0 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

   § 9

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Rossøystraumen i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 09,3 minutter.
  2. Nord 64 grader 47,4 minutter. Øst 011 grader 08,8 minutter.
  3. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 47,5 minutter. Øst 011 grader 12,3 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

  § 10

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Elsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 09,5 minutter. Øst 013 grader 34,5 minutter.
  2. Nord 66 grader 10,6 minutter. Øst 013 grader 36,0 minutter.
  3. Nord 66 grader 11,0 minutter. Øst 013 grader 40,2 minutter.
  4. Nord 66 grader 09,7 minutter. Øst 013 grader 41,7 minutter.
  5. Nord 66 grader 09,3 minutter. Øst 013 grader 36,8 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

   § 11

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Nord-Rana i Nordland øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 13,7 minutter. Øst 013 grader 51,4 minutter.
  2. Nord 66 grader 16,2 minutter. Øst 013 grader 53,8 minutter

  § 12

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 54,6 minutter. Øst 012 grader 37,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 56,5 minutter. Øst 012 grader 40,1 minutter.
  3. Nord 65 grader 58,6 minutter. Øst 012 grader 47,7 minutter.
  4. Nord 65 grader 58,1 minutter. Øst 012 grader 48,5 minutter.     
  5. Nord 65 grader 54,6 minutter. Øst 012 grader 38,9 minutter.     
   herfra videre til posisjon 1.

  § 13

   Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW