J-86-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-250-2008

Erstattet av: J-95-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.05.2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 30. april 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73 grader 42 minutter. Øst 17 grader 06 minutter.,
  2. Nord 73 grader 53 minutter. Øst 16 grader 29 minutter.
  3. Nord 74 grader 34 minutter. Øst 16 grader 25 minutter.
  4. Nord 75 grader 08 minutter. Øst 15 grader 14 minutter.
  5. Nord 75 grader 08 minutter. Øst 16 grader 57 minutter.
  6. Nord 74 grader 39 minutter. Øst 17 grader 42 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av Norges økonomiske sonen, herfra av langs yttergrensen av Norges økonomiske sonen til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir ny § 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om reguleringav fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Hornsundbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 44,35 minutter. Øst 14 grader 30 minutter.
  2. Nord 76 grader 45 minutter. Øst 13 grader 35 minutter.
  3. Nord 76 grader 59 minutter. Øst 13 grader 10 minutter.
  4. Nord 77grader 01,77 minutter. Øst 13 grader 32,5 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73 grader 42 minutter. Øst 17 grader 06 minutter.,
  2. Nord 73 grader 53 minutter. Øst 16 grader 29 minutter.
  3. Nord 74 grader 34 minutter. Øst 16 grader 25 minutter.
  4. Nord 75 grader 08 minutter. Øst 15 grader 14 minutter.
  5. Nord 75 grader 08 minutter. Øst 16 grader 57 minutter.
  6. Nord 74 grader 39 minutter. Øst 17 grader 42 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av Norges økonomiske sonen, herfra av langs yttergrensen av Norges økonomiske sonen til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW