J-85-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-75-2019

Erstattet av: J-87-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.05.2019

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 28. mai 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

    I

   I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

   § 2 oppheves.

   Gjeldende §§ 3-5 blir nye §§ 2-4.

          II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ----------------

   Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

   Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 029 grader 37,5 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

     § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Landegodefjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 13,7 minutter.
  2. Nord 67 grader 20,3 minutter. Øst 014 grader 14,4 minutter.
  3. Nord 67 grader 19,6 minutter. Øst 014 grader 20,1 minutter.
  4. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 16,9 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 34,4 minutter.
  2. Nord 69 grader 56,2 minutter. Øst 021 grader 36,1 minutter.
  3. Nord 69 grader 53,5 minutter. Øst 021 grader 47,8 minutter.
  4. Nord 69 grader 52,6 minutter. Øst 021 grader 46,2 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW