J-82-2005: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-37-2005

Erstattet av: J-98-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.04.2005

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 26. april 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring:

  § 2 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71  grader 14,5 minutter.  Øst 26  grader 00  minutter.
  2. Nord 72  grader 05    minutter.  Øst 26  grader 00  minutter.
  3. Nord 72  grader 05    minutter.  Øst 30  grader 00  minutter.
  4. Nord 74  grader 26    minutter.  Øst 29  grader 00  minutter.
  herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  5. Nord 73  grader 52    minutter.  Øst 34   grader 15  minutter.
  6. Nord 72  grader 50    minutter.  Øst 31   grader 40  minutter
  7. Nord 70  grader 40    minutter.  Øst 32   grader 04,6   minutter.
  herfra langs øst 32 grader 04,6 minutter til grensen mot Russland og videre langs grensen mot Russland til
  8. Nord 70  grader 08,5  minutter.  Øst 31  grader 35   minutter.
  9. Nord 70  grader 14,2  minutter.  Øst 31  grader 14,3  minutter.
  videre langs 4. nautiske mils grense til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord 69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord 69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord 69 grader 48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71  grader 14,5 minutter.  Øst 26  grader 00  minutter.
  2. Nord 72  grader 05    minutter.  Øst 26  grader 00  minutter.
  3. Nord 72  grader 05    minutter.  Øst 30  grader 00  minutter.
  4. Nord 74  grader 26    minutter.  Øst 29  grader 00  minutter.
  herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  5. Nord 73  grader 52    minutter.  Øst 34   grader 15  minutter.
  6. Nord 72  grader 50    minutter.  Øst 31   grader 40  minutter
  7. Nord 70  grader 40    minutter.  Øst 32   grader 04,6   minutter.
  herfra langs øst 32 grader 04,6 minutter til grensen mot Russland og videre langs grensen mot Russland til
  8. Nord 70  grader 08,5  minutter.  Øst 31  grader 35   minutter.
  9. Nord 70  grader 14,2  minutter.  Øst 31  grader 14,3  minutter.
  videre langs 4. nautiske mils grense til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW