J-80-2020: (Utgått) Oppheving forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-196-2019

Erstattet av: J-127-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.05.2020

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. mai 2020 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

   I

  Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

  -------------------

  HJ/EW