J-80-2006: Forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret.