J-77-2008: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-220-2007

Erstattet av: J-102-2008, J-102-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.04.2008

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73 grader 54,3 minutter. Øst 18 grader 05 minutter.
  2. Nord 74 grader 30 minutter. Øst 16 grader 30 minutter.
  3. Nord 74 grader 52 minutter. Øst 16 grader 20 minutter.
  4. Nord 74 grader 47 minutter. Øst 18 grader 10 minutter.
  Videre langs 20 nautiske mils forbudssonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av Norges økonomiske sone, herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sonen til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TO/EW