J-76-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-11-2010

Erstattet av: J-103-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.03.2010

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 26. mars 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  § 33 b) (nytt) fjerde ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra forbudet i første ledd for personer som deltar i ungdomsfiskeordningen og for undervisningsinstitusjoner, herunder leir- og naturskoler.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-76-2010 (357,96 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)