J-75-2001: (Utgått) Forskrift av 16. mars 2001 nr. 243 om utvidelse av oppdrettslovens virkeområde

Erstattet av: J-1-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.03.2001

Forskrift av 16. mars 2001 nr. 243 om utvidelse av oppdrettslovens virkeområde

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl.res. 16 mars 2001 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 2 tredje ledd.

  § 1

  Lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. omfatter også pigghuder.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  BH/SIR