J-72-2021: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-31-2021

Erstattet av: J-80-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. mars 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 33b (endret) skal lyde:

  § 33b. Påbud om fluktåpninger og rømningshull for leppefisk i teiner og ruser.

  I teiner og ruser som er satt ut til leppefisk skal det være fluktåpninger som er minst 12 mm x 70 mm.

  I teiner skal det være minst 3 fluktåpninger i det innerste kammer (fangstkammer) og minst 2 fluktåpninger i hver av de øvrige kammer. I ruser skal det være minst 3 fluktåpninger i det innerste kammer og minst 2 fluktåpninger i det nest innerste kammer.

  Fluktåpningene skal være plassert på en slik måte at leppefisk lett kan ta seg ut av redskapen. Fluktåpningen skal ha en fast ramme. Fluktåpningene kan være plassert i rekke eller enkeltvis.

  Teiner og ruser som settes ut for fangst av leppefisk skal ha rømmingshull innmontert i samsvar med anvisningen i vedlegg til forskriften.

  § 35b (endret) skal lyde:

  § 35b. Forbudsområde for kveite

  Det er forbudt å fiske kveite i Norges økonomiske sone innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:

  1.            N 66° 03`                             Ø 006° 54`
  2.            N 66° 00`                             Ø 008° 00`
  3.            N 65° 44`                             Ø 008° 11`
  4.            N 65° 22`                             Ø 007° 39`
  5.            N 65° 04`                             Ø 006° 20`
  6.            N 65° 30`                             Ø 005° 51`

  Vedlegg 9 (nytt) skal lyde:

  Vedlegg 9. Krav til rømningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk

  II

  Forskriften trer i kraft 2. februar 2021.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  JBN/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-72.jml.pdf (pdf, 2.1 MB)

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf (pdf, 193.4 kB)

  Nedskalert snurrevadpose.pdf (pdf, 728.8 kB)

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf (pdf, 255.5 kB)

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf (pdf, 81.0 kB)

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf (pdf, 30.4 kB)

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf (pdf, 425.1 kB)

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf (pdf, 669.2 kB)

  Vedlegg 9:

  Monteringsbeskrivelse-ruser-teiner-leppefisk (pdf, 411.2 kB)