J-7-2016: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-3-2016

Erstattet av: J-97-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.01.2016

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den  12.01.2016 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 16.

   I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 66 siste ledd oppheves.

  II

  Endringen trer i kraft straks.

  ………………………….

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: