J-7-2006: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Erstatter: J-238-2005

Erstattet av: J-237-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.01.2006

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridirektøren har den 17. januar 2006, i medhold av i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

    I
    Fiskeridirektørens forskrift av 25. oktober 2005 om regulering av linefiske etter torsk og hyse – stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N, oppheves.

    II
    Denne forskrift trer i kraft straks.