J-67-2010: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-228-2009

Erstattet av: J-194-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2010

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 24. mars 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift av 26. november 2009 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW