Skjul søk

J-64-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-57-2011

Erstattet av: J-132-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.03.2011

Publisert: 05.04.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

På grunn av feil i endringsforskriften som ble kunngjort i J-56-2011, utgis forskriften på nytt

Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

§ 28 overskrift (endret) skal lyde:

Krav til røkting av garn og teiner

§ 28 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke.

§ 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde:

Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13cm

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften lyder etter dette:

HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

J-64-2011(369,61 kB)

Vedlegg:

(71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)