J-60-2007: Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval