Skjul søk

J-6-2020: (Utgått) Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i fisket etter reker

Erstatter: J-2-2020

Erstattet av: J-10-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.01.2020

Gyldig til: 07.02.2020

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i fisket etter reker

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. januar 2020 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16.

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område ved Karmsundet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Nord 59°8'26.8". Øst 5°17'34.8".
  Nord 59°8'22.8". Øst 5°23'36.3".
  Nord 59°18'1.5". Øst 5°18'28.0".
  Nord 59°17'6.6". Øst 5°24'43.7".
  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

   § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 7. februar 2020.

  ---------------

  AH/EW

  Publisert: 24.01.2020