Skjul søk

J-59-2020: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-111-2019

Erstattet av: J-86-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.04.2020

Forskrift om endring av regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. april 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   § 1

   Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Skallbukta ved Kiberg i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 10,5 minutter. Øst 030 grader 21,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 15,8 minutter. Øst 030 grader 54,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 13,2 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 05,7 minutter. Øst 030 grader 23,0 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------------

  HJ/EW

  Publisert: 24.04.2020