J-59-2006: Forskrift 28. desember 2005 nr. 1768 om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)