J-54-2019: (Utgått) Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Erstattet av: J-231-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.06.2019

Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Innholdsfortegnelse:

    Forskriften er vedlagt som pdf-fil