J-40-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-36-2015

Erstattet av: J-51-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.02.2015

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 23. februar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:
  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  §§ 2, 3 og 8 oppheves.

  Gjeldende §§ 4-7 blir nye §§ 2-5 og gjeldende § 9 blir ny § 6.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner


  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål på Ullsfjorden i Troms i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 45.0 minutter. Øst 019 grader 43,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 07,0 minutter. Øst 020 grader 12,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 07,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 45,0 minutter. Øst 019 grader 48,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål på Lyngenfjorden i Troms, i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 35,5 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 58,5 minutter. Øst 020 grader 17,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 020 grader 30,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 35,5 minutter. Øst 020 grader 30,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kvænangen i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 02,1 minutter. Øst 21 grader 12,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 11,7 minutter. Øst 21 grader 00,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 12,7 minutter. Øst 21 grader 04,5 minutter
  4. Nord 70 grader 04,5 minutter. Øst 21 grader 30,0 minutter
  5. Nord 70 grader 02,1 minutter. Øst 21 grader 23,0 minutter
  herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Spildra i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 021 grader 50,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 021 grader 36,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 021 grader 41,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 53,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW