J-39-2022: Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2022 (Lokal regulering av Lofotfisket)