Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-39-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-267-2016

Erstattet av: J-41-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.03.2017

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. mars 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16:

   I

   I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

   § 33 g (endret) skal lyde:

   § 33 g. Forbud mot bruk av snurrevad innenfor fjordlinjer

   Det er forbudt å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene angitt i vedlegg 4 til denne forskriften, med mindre det gjelder spesifikke unntak for fartøy under 11 meter største lengde i medhold av årlig forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N. Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.

   II

   Forskriften trer i kraft straks

   Forskriften lyder etter dette:

  ----------------

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: