J-39-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-35-2015

Erstattet av: J-58-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.02.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Denne J-meldingen inneholder to ulike forskriftsendringer

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. februar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 28 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe og snøkrabbe skal røktes minst én gang per uke.

  § 33 overskriften (endret) skal lyde:

  Redskapsbegrensning og fangstdyp ved fangst av krabbe, hummer, kongekrabbe, snøkrabbe og leppefisk

  § 33 femte ledd (nytt) skal lyde:

  Det er kun lov å fiske snøkrabbe med teiner.

  § 43 nr. 39 (nytt) skal lyde:

  39. Snøkrabbe 10 cm

  § 48 første ledd nr. 2 (endret) skal lyde:

  2. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen.

  § 73 sjette ledd (nytt) skal lyde:

  Teiner som benyttes til fangst av snøkrabbe skal merkes også når det drives fangst utenfor området angitt i første ledd. Teinen i hver ende av teinelenken skal være merket med fartøyets registreringsmerke. Merking utføres ved å feste en merket garnring på teinen.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2015 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  Vedlegg 5 (endret) skal lyde:

   FRA/TIL

   NORDLIG
   BREDDE

   ØSTLIG
   LENGDE

   NAVN, STEDSANGIVELSE, BESKRIVELSE

    

    

    

    

   FRA

   70°20.99'

   031°03.42'

   Indre Svartnes

   TIL

   70°21.70'

   031°08.66'

   (Punkt på fjordlinje)

   FRA

   70°49.96'

   027°17.12'

   Ersneset

   TIL

   70°50.60'

   026°43.72'

   Tømmervikneset

   FRA

   70°53.50'

   026°25.30'

   Odde nordøst for indre Rekvik

    

   70°53.94'

   025°53.63'

   Odde øst for Lille-Porsangvika

   TIL

   70°57.97'

   025°54.74'

   Steinviknæringen

   FRA

   70°58.00'

   024°32.10'

   Nipa, fjordmunning til Myrfjorden

   70°44.85'

   023°40.21'

   Myklingen, NV av Fyranjárga

   70°39.30'

   023°24.45'

   Vest av Håja

   TIL

   70°37.08'

   023°21.26'

   Grunnvågklubben

   FRA

   70°26.15'

   022°52.06'

   Bårdveggen

   70°24.69'

   022°48.93'

   Bårdfjordneset

   TIL

   70°23.50'

   022°46.33'

   Vardnes

   FRA

   70°20.58'

   022°20.69'

   Langskjæret

   TIL

   70°23.50'

   021°42.48'

   Silda, Sildmylingen

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

   

  Vedlegg: