J-38-2017: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017

Tilbake til gjeldende J-melding