J-37-2004: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-172-2003

Erstattet av: J-98-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.02.2004

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 25. februar 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endringer:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og deler av Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 22,5 minutter.  Øst 26 grader 00 minutter.
  2. Nord 74 grader 25    minutter.  Øst 29 grader 20 minutter.
  3. Nord 73 grader 32    minutter.  Øst 33 grader 50 minutter.
  4. Nord 71 grader 45    minutter.  Øst 33 grader 50 minutter.
  5. Nord 71 grader 17    minutter.  Øst 28 grader 29 minutter.
  herfra til langs 12 nautiske mils grensen til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir til § 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader  42 minutter. Øst  18 grader 13 minutter.
  2. Nord  69 grader  50 minutter. Øst  18 grader 14 minutter.
  3. Nord  69 grader  50 minutter. Øst  18 grader 40 minutter.
  4. Nord  69 grader  48 minutter. Øst  18 grader 45 minutter.
  herfra  til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og deler av Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 22,5 minutter.  Øst 26 grader 00 minutter.
  2. Nord 74 grader 25    minutter.  Øst 29 grader 20 minutter.
  3. Nord 73 grader 32    minutter.  Øst 33 grader 50 minutter.
  4. Nord 71 grader 45    minutter.  Øst 33 grader 50 minutter.
  5. Nord 71 grader 17    minutter.  Øst 28 grader 29 minutter.
  herfra til langs 12 nautiske mils grensen til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW